Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Rozkład pożycia

W bardzo wielu przypadkach spotykam się z pytaniem czy można żądać od współmałżonka środków na utrzymanie domu i rodziny, jeżeli nie partycypuje on w ogóle lub w niepełnym zakresie w kosztach utrzymania domu i wspólnego gospodarstwa domowego.  Można. Wyjść jest kilka. Rozwód, nakazanie wypłaty wynagrodzenia w trybie art. 28 KRiO, wystąpienie z pozwem o dostarczenie […]

Kiedy można żądać rozwodu?

Angelika Czubacka-Pędzisz17 lipca 2018Komentarze (0)

To na pozór bardzo proste pytanie: Kiedy można żądać rozwodu, wiąże się niejednokrotnie z dość poważnymi problemami.  Nie dla każdego bowiem te same powody mogą stanowić przesłankę do podjęcia decyzji o rozwodzie. I nie zawsze te powody są wystarczające.  Małżeństwo w polskim systemie prawnym opiera się na zasadzie trwałości. W związku z powyższym rozwód jest możliwy […]