Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Kiedy można żądać rozwodu?

Angelika Czubacka-Pędzisz17 lipca 2018Komentarze (0)

To na pozór bardzo proste pytanie: Kiedy można żądać rozwodu, wiąże się niejednokrotnie z dość poważnymi problemami. 

Nie dla każdego bowiem te same powody mogą stanowić przesłankę do podjęcia decyzji o rozwodzie. I nie zawsze te powody są wystarczające. 

Małżeństwo w polskim systemie prawnym opiera się na zasadzie trwałości. W związku z powyższym rozwód jest możliwy jedynie w sytuacji gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Znakomita część z Was zapyta ….Czyli kiedy?

Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków. Zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie jest możliwy.

I nasuwa się kolejne pytanie, a jakie więzi łączą małżonków i jak rozumieć zwrot „na tyle dawno”?

Wspólne pożycie polega na fizycznej, duchowej i gospodarczej więzi małżonków. Rozkład pożycia jest zupełny dopiero, gdy uległy zerwaniu wszystkie wyżej wymienione więzi łączące małżonków. Rozkład, o którym mowa, jest przy tym procesem rozciągniętym w czasie, a nie jednorazowym zdarzeniem.

 Zapatrywania sądów są różna na to jaki okres czasu należy przyjąć za uzasadniający pewność, że doszło w sposób zupełny na ustanie więzi łączących małżonków.

Zazwyczaj jest to okres ok 6 miesięcy dla każdej z więzi. Jednakże nie można zapominać, iż zawsze zależy to od okoliczności konkretnej sprawy.

Powyższa przesłanka stanowi przesłankę pozytywną orzeczenia rozwodu tzn. musi zaistnieć aby Sąd orzekł rozwód. Jeżeli Sąd uzna, iż jest ona zachowana przechodzi do analizy wystąpienia przesłanek negatywnych tj. sprawdzenia czy :

  • z pozwem rozwodowym nie wystąpił małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia,
  • rozwód nie jest sprzeczny z dobrem wspólnych małoletnich dzieci,
  • rozwód nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.   

Należy pamiętać o tym, iż Sąd orzekając rozwód bierze pod uwagę stan faktyczny z daty orzekania. Zatem istnienie przesłanki pozytywnej oraz niewystępowanie przesłanek negatywnych Sąd zawsze bada na datę wydawania wyroku. Jest to istotne gdyż, jeżeli po wniesieniu pozwu nastąpiło przywrócenie przynajmniej jednej z więzi małżeńskich, Sąd może uznać rozwód za niemożliwy. 

W każdym procesie rozwodowym Sąd ustala  kwestie winy za rozkład pożyci. Tematyce winy poświęcę kilka odrębnych wpisów z uwagi na zainteresowanie jakim cieszy się wśród małżonków.

*****

Poczytaj też o:

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Następny wpis: