Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

luty 2019

Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z powstaniem wspólności majątkowej małżeńskiej czego logiczną konsekwencją jest powstanie także wspólnej odpowiedzialności majątkowej małżonków za długi. Możliwe są jednak sytuacje, w którym mimo istnienia tej wspólności, za dług będzie odpowiadał wyłącznie jeden z małżonków w granicach swojego majątku osobistego. Kiedy małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym? Małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym jedynie […]

Świadek w sprawach rodzinnych.

Angelika Czubacka-Pędzisz14 lutego 2019Komentarze (0)

Jedną z najistotniejszych kwestii w każdym postępowaniu, niezależnie od jego rodzaju, są dowody. W sprawach rodzinnych szczególnie istotne bywają dowody z zeznań świadków. Strona powołująca dowód z zeznań świadka powinna zawsze zakreślić tezę dowodową tj. wskazać okoliczności i fakty co do których zeznawał będzie świadek. Podstawową zasadą w przesłuchaniu świadków jest to, iż świadek zeznaje […]

Najpopularniejszym ustrojem majątkowym małżeńskim w Polsce ciągle pozostaje wspólność majątkowa. Czym jest ten ustrój? Klienci definiują mi go w sposób prosty i zazwyczaj błędny. Wychodzą bowiem z założenia, iż od dnia ślubu cały majątek jest wspólny. A nie jest to prawda. Zgodnie z brzmieniem art. 31 § 2 KRiO do majątku wspólnego należą w szczególności: […]

Czym jest ulga prorodzinna? Ulga na dziecko inaczej zwana ulgą prorodzinną to jedna z najpopularniejszych ulg w polskim systemie podatkowym. Rodzice mogą korzystać z niej bez względu na ilość posiadanych dzieci. Oprócz rodziców skorzystać z niej mogą także rodzice zastępczy bądź opiekunowie- czyli osoby wykonujące i sprawujące faktyczną opiekę nad dzieckiem. Istotą ulgi jest możliwość […]

Władza rodzicielska to ogromny przywilej ale i obowiązek. Sama, jako rodzić doświadczam tego każdego dnia. Wychowanie dziecka wymaga dużej pracy, zaangażowania oraz konsekwencji. Co w sytuacji gdy tych elementów brakuje? Czy jest to już podstawa do pozbawienia władzy rodzicielskiej? Tak o ile zagraża to dobru dziecka. Władza rodzicielska powinna być bowiem wykonywana tak, jak tego wymaga […]