Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Czy można zmusić współmałżonka do partycypacji w kosztach utrzymania domu i ponoszenia innych wydatków rodziny?

Angelika Czubacka-Pędzisz21 stycznia 2019Komentarze (0)

W bardzo wielu przypadkach spotykam się z pytaniem czy można żądać od współmałżonka środków na utrzymanie domu i rodziny, jeżeli nie partycypuje on w ogóle lub w niepełnym zakresie w kosztach utrzymania domu i wspólnego gospodarstwa domowego. 

Można. Wyjść jest kilka. Rozwód, nakazanie wypłaty wynagrodzenia w trybie art. 28 KRiO, wystąpienie z pozwem o dostarczenie środków utrzymania w trybie art. 27 KRiO lub wypełnienie obowiązku alimentacyjnego z art. 133 KriO. Zazwyczaj odpowiadam, że wyjściem jest rozwód. Jednakże wiele osób nie chce decydować się na taki krok jak rozwód z różnych względów. 

Ustawodawca przewidział także rozwiązanie dla takiej sytuacji. Regulacja art. 27 KRiO nakłada na każdego małżonka obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny według swoich sił i możliwości finansowych. 

Naruszenie obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny może prowadzić do wystąpienia przez jednego z małżonków z wnioskiem o nakazanie przez Sąd wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innych należności, które uzyskał drugi z małżonków w trybie art. 28 KRiO. Zaspokojenie należności następuje w szczególnym trybie, który umożliwia uniknięcie procesu oraz prowadzenia uciążliwego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Warunkiem skorzystania z tego rozwiązania jest pozostawania współmałżonków we wspólnym pożyciu. 

Regulacja ta ma zastosowanie zarówno do małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej jak też do tych, którzy podpisali intercyzę.

Aby wystąpić ze stosownych wnioskiem muszą być spełnione trzy przesłanki:

1. Małżonkowie muszą pozostawać we wspólnym pożyciu. 

2. Jeden z małżonków nie przyczyna się w ogóle lub przyczynia się w niepełnym wymiarze do zaspokajania potrzeb rodziny. 

3. Istnieją dysproporcje między stopą życia członków rodziny.

Należy pamiętać, iż wszczęcie postępowania o wydanie nakazu wypłaty wynagrodzenia lub innych należności do rąk drugiego małżonka w trybie art. 28 KRiO nie wyklucza wszczęcia i przeprowadzenia procesu o dostarczenie środków utrzymania na podstawie art. 27 KRiO ani też wytoczenia powództwa o alimenty na podstawie art. 133 KRiO. 

Postępowanie toczy się w trybie nieprocesowym na podstawie przepisów art. 565 § 2 KPC. 

Co w przypadku gdy współmałżonkowie po orzeczeniu nakazu w trybie art. 28 KRiO przestaną wspólnie prowadzić gospodarstwo domowe i dojdzie do zerwania wspólnego pożycia?

Nakaz dostarczenia środków do życia pozostaje w mocy. 

*****

Poczytaj też o:

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: