Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Kto może skorzystać z ulgi na dziecko (ulga prorodzinna)?

Angelika Czubacka-Pędzisz08 lutego 2019Komentarze (1)

Czym jest ulga prorodzinna?

Ulga na dziecko inaczej zwana ulgą prorodzinną to jedna z najpopularniejszych ulg w polskim systemie podatkowym. Rodzice mogą korzystać z niej bez względu na ilość posiadanych dzieci. Oprócz rodziców skorzystać z niej mogą także rodzice zastępczy bądź opiekunowie- czyli osoby wykonujące i sprawujące faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Istotą ulgi jest możliwość pomniejszenia podatku dochodowego o określoną wskazaną w ustawie o PIT kwotę. Pomniejszenie podatku jest dokonywane w rozliczeniu rocznym składanym przez podatnika lub w rocznym obliczeniu podatku dokonywanym przez płatnika.

Do formularza PIT-36 lub PIT -37 należy dołączyć formularz PIT-O.

W formularzu PIT-O powinny znaleźć się następujące dane dziecka/ dzieci: numer PESEL dziecka lub jego pełne dane personalne: imiona, nazwiska i data urodzenia. Co ważne, współmałżonkowie składają jeden załącznik PIT-O, gdy rozliczają się wspólnie. Przy osobnych deklaracjach PIT załącznik powinien zostać dołączony do formularza zarówno ojca, jak i matki.

Należy jednak pamiętać o tym, iż od ogólnej zasady umożliwiającej odliczenie ulgi na dzieci ustawodawca przewidział pewne wyjątki.

Możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej nie przysługuje osobom, które płacą podatki:

1)według jednolitej stawki 19% od dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-36L);
2)od dochodów giełdowych i niektórych innych dochodów kapitałowych (PIT-38);
3)w formie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.

Jednakże w sytuacji gdy osoby te równolegle uzyskują dochód opodatkowany według zasad ogólnych tj. zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za pracę czy np. dochody z najmu prywatnego, mają prawo do zastosowania ulgi na dziecko od tych właśnie dochodów a nie od całości.

A jak przedstawia się możliwość odliczenia ulgi w momencie rozwodu lub podziału opieki nad dzieckiem?

Zgodnie z art. 27f ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, w stosunku do których podatnik w danym roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską. Przysługuje więc obojgu rodzicom, przy czym kwotę ulgi każde z nich może odliczyć w równych częściach bądź w dowolnej proporcji przez nich wspólnie ustalonej. Jeżeli więc rodzice nie poczynią ustaleń w tym zakresie a faktyczny zakres ich opieki nie jest równy, niestety każdy z rodziców będzie miał możliwość rozliczenia ulgi według zasady pół na pół.

Na takim stanowisku stanął ostatnio WSA w Lublinie. Jest to w chwili obecnej utrwalona linia orzecznicza.

Analogicznie bowiem orzekł m.in.

  • WSA w Kielcach w wyroku z 23 listopada 2017 r. (sygn. akt I SA/Ke 479/17). WSA wskazał, że dla skorzystania z ulgi prorodzinnej wystarczy wykazanie, iż podatnik wykonywał władzę rodzicielską wobec dziecka w jakimkolwiek stopniu.
  • NSA w wyroku z 26 lipca 2016 r. (sygn. akt II FSK 590/16) NSA stwierdził, że nie tyle posiadanie, co wykonywanie władzy rodzicielskiej uprawnia do skorzystania z ulgi prorodzinnej, przy czym nie ma znaczenia zakres wykonywania władzy rodzicielskiej, bo prawo nie uzależniają od tego zakresu wielkości ulgi przypadającej na poszczególnego rodzica.
  • podobnie NSA w wyroku z dnia 15 lutego 2017 r. (sygn. akt I FSK 19/15).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: