Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Opieka naprzemienna – kiedy jest możliwa?

Angelika Czubacka-Pędzisz21 stycznia 2019Komentarze (1)

Opieka naprzemienna to dość świeże rozwiązanie, które w polskim systemie prawnym funkcjonuje od 29 sierpnia 2015 roku.

Chociaż przepisy prawa nie posługują się wprost tym pojęciem istniej możliwość zastosowania opieki naprzemiennej w stosunku do dziecka/ dzieci.

Zgodnie z treścią § 58 ust 1a KRiO w razie braku pisemnego porozumienia rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, Sąd uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Wszakże każdy z rodziców (o ile jest to możliwe) powinien mieć taki sam wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

Na czym tak naprawdę polega piecza naprzemienna?

Polega ona na powierzeniu opieki nad dzieckiem w określonych- ustalonych wspólnie- odstępach czasowych raz jednemu, a raz drugiemu z rozwiedzionych rodziców. Może to być tydzień, miesiąc, kwartał. W konsekwencji świadczenia dotyczące dziecka powinien otrzymywać każdy z rodziców.

Pieczę naprzemienną orzeka Sąd na zgodny wniosek rodziców. Zasadą jest, iż Sąd powinien ingerować w relacje między rodzicami a dziećmi gdy nie ma żadnej możliwości porozumienia w tym zakresie.

W takim przypadku (konfliktu rodziców) Sąd na siłę nie wprowadzi pieczy naprzemiennej a jedynie ustali zasady kontaktu jednego z rodziców z dzieckiem. Każdy rodzaj kontaktów w tym także piecza naprzemienna powinien być ustalony po zasięgnięciu opinii dziecka (po jego wysłuchaniu), jeżeli oczywiście pozwala na to poziom jego rozwoju.

Kiedy piecza naprzemienna może zostać orzeczona:

1. Gdy rodzice doszli do takiego porozumienia.

2. Gdy rodzice mieszkają na tyle niedaleko siebie, iż dziecko może swobodnie i bez przeszkód logistycznych uczęszczać na zajęcia do tej samej szkoły i na inne zajęcia pozalekcyjne.

3. U każdego z rodziców dziecko powinno mieć zapewnioną przestrzeń do życia oraz powinno mieć własne rzeczy osobiste w domu każdego z rodziców.

Jak podchodzą do pieczy naprzemiennej Sądy w Polsce? Są za! Należy pamiętać, iż piecza ta zastępuje orzeczenie o kontaktach.

Poczytaj też o:

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: