Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Zmiana nazwiska dziecka

Angelika Czubacka-Pędzisz25 stycznia 2019Komentarze (0)

Niniejszy wpis jest niejako kontynuacją tematyki poruszonej we wpisie https://czasnarozwod.pl/pozbawienie-wladzy-rodzicielskiej/.

Rodzic rozpoczynający procedurę pozbawienia władzy rodzicielskiej, równolegle bądź bezpośrednio po wydaniu przez Sąd stosownego orzeczenia w tym zakresie, kieruje zapytanie czy można dokonać w związku z tym zmiany nazwiska małoletniego dziecka.

Oczywiście, że można ale po spełnieniu szeregu warunków. Zmiana nazwiska dziecka możliwa jest w  pierwszej kolejności w trybie administracyjnym. Zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Zgodnie z art. 4 powyższej ustawy, zmiany można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,

2) na imię lub nazwisko używane,

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Uwaga!!! Zmiana nazwiska jednego z rodziców po rozwodzie nie rozciąga się na dzieci.

W myśl art. 8 tejże ustawy, zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę. Zasada ta nie ma zastosowania, jeżeli rodzic ten nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany lub jest właśnie pozbawiony władzy rodzicielskiej.

Należy pamiętać o tym, że do zmiany nazwiska wymagana jest zgoda dziecka o ile ukończyło ono 13 lat.

Każda zgoda (dziecka/ rodzica) powinna zostać wyrażona osobiście przed USC lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula.

Jeżeli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w przedmiocie zmiany nazwiska dziecka rozstrzygnie Sąd opiekuńczy, biorąc pod uwagę dobro dziecka, które w tego rodzaju sprawach stanowi wartość nadrzędną.

Wniosek o zezwolenie na zmianę nazwiska małoletniego składa się do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Wniosek należy oczywiście uzasadnić wskazując na okoliczności przemawiające za dokonaniem zmiany nazwiska

Warto zwrócić uwagę, iż w toku postępowania o wydanie zgody na złożenie wniosku o zmianę nazwiska dziecka, Sąd może powołać z urzędu lub na wniosek dowód z opinii biegłych z Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego, tzw. RODK, na okoliczność skutków tych działań dla dziecka w tym wpływu na jego psychikę.

Dopiero prawomocne postanowienie Sądu, upoważnia rodzica do złożenia stosownego wniosku do kierownika USC o zmianę nazwiska dziecka

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: