Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Dowody w sprawie o rozwód.

Angelika Czubacka-Pędzisz17 września 2019Komentarze (1)

Dowody w sprawie o rozwód to temat rzeka. Postępowania tego rodzaju charakteryzuje jedna zasada  „wszystkie chwyty dozwolone”. O ile w sprawach o rozwiązanie małżeństwa w drodze rozwodu bez orzekania o winie postępowanie dowodowe ogranicza się zwyczajowo do niezbędnego minimum o tyle w sprawach z orzekaniem o winie „rewia możliwości dowodowych” jest praktycznie nie ograniczona.

Przygotowując się do postępowania rozwodowego należy staranie przygotować strategię procesową. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie na czym nam zależy w postępowaniu i jak możemy wykazać Naszą rację. Kolejnym krokiem jest uporządkowanie faktów potwierdzających nasze twierdzenia i skompletowanie dowodów na ich poparcie.

Zazwyczaj Klientom zależy na wykazaniu, iż postępowanie współmałżonka było skrajnie naganne. Jedankże nie jest to wystraczające do tego aby Sąd orzekł o wyłącznej winie współmałżonka. Aby Sąd w postępowaniu o rozwód mógł orzec o wyłącznej winie małżonka, w toku prowadzonego postępowania strona wnioskująca w tym przedmiocie musi być uznana za niewinną rozpadu. Uznanie przez Sąd, iż wnioskujący o rozwód małżonek jest chociaż w niewielkim stopniu winny rozpadowi małżeństwa unicestwia dążenie do orzeczenia wyłącznej winy drugiego małżonka.

Świadkiem w postępowaniu rozwodowym może być każdy, także członkowie rodziny.

Klienci często pytają mnie czy kochanek/ kochanka mogą być świadkiem.

Tak mogą. Nie ma żadnych przeciwskazań procesowych. Co więcej nawet warto zawnioskować o przeprowadzenie takiego dowodu. Wszakże świadek zobowiązany jest do mówienia prawdy, tym bardziej po złożeniu przysięgi. Przypominam, iż składanie fałszywych zeznań stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.

Aby powołać taką osobę na świadka, musi dysponować jego imieniem i nazwiskiem a także adresem zamieszkania lub zatrudnienia. Osoba taka nie ma prawa odmówić odpowiedzi na zadane w postępowaniu pytania.

Kolejnym niezwykle atrakcyjnym z punktu widzenia przydatności procesowej dowodem są nagrania rozmów, zapisy rozmów na kominukatorach, emaile. Dowody z dokumentu, w tym przypadku wydruki korespondencji email, korespondencji z komunikatorów  mogą być wiarygodnym dowodem o ile ich autentyczność nie zostanie podważona.

W tym miejscu jednakże należy zatrzymać się przy nagraniach rozmów. Dowód taki może być uznany za nielegalny w sytuacji gdy druga strona ( nagrywana) nie wiedziała o tym. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie będzie zawsze należało do uznania Sądu.

W kwestii możliwości wykorzystania dowodów z nagrań dźwiękowych w sprawach rozwodowych – Sąd Najwyższy zajął stanowisko w wyroku z dnia 25 kwietnia 2003 r. pod sygn. akt IV CKN 94/01 stwierdzając, iż wykonanie nagrań rozmów telefonicznych bez zgody jednego z uczestników rozmowy nie dyskwalifikuje całkowicie nagrania jako dowodu, jeżeli nie została zakwestionowana skutecznie autentyczność takiego materiału i jeśli nie jest to jedyny dowód wykazujący okoliczności istotne w sprawie.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Agata R 22 marca, 2021 o 18:05

Wygląda na to, że „dowody” do sprawy rozwodowej powinno się zbierać już od początku związku. Przydatny artykuł. Warto wiedzieć takie rzeczy. Pozdrawiam serdecznie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: