Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Alimenty dla małżonka po rozwodzie

Angelika Czubacka-Pędzisz17 listopada 20184 komentarze

Obowiązek alimentacyjny to nic innego jak obowiązek dostarczenia środków utrzymania a w miarę potrzeby i środków wychowania w stosunku do osób spokrewnionych między sobą w linii prostej oraz rodzeństwa. 

Wyjątkiem od tej zasady jest obowiązek alimentacyjny, jaki może powstać po rozwodzie w stosunku do byłego małżonka. Chociaż faktycznie były małżonek po rozwodzie staje się osobą obcą w rozumieniu przepisów prawa cywilnego o tyle ustawodawca z uwagi na cel i społeczne znaczenie związku małżeńskiego przewidział pewne konsekwencje trwające po ustaniu małżeństwa. Konsekwencją tą jest właśnie obowiązek alimentacyjny. 

Co warte podkreślenia obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwodzie wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.(!!!)

Obowiązek alimentacyjny powstaje w stosunku do współmałżonka po rozwodzie o ile zaistnieje jedna z przesłanek wskazanych poniżej. 

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może wystąpić z roszczeniem w stosunku do drugiego małżonka rozwiedzionego o dostarczanie środków utrzymania ( alimenty). 

W tym miejscy wyjaśnienia wymaga pojęcie niedostatku. 

W orzecznictwie przyjęto pogląd, zgodnie z którym pojęcie niedostatku oznacza zarówno brak jakichkolwiek środków utrzymania, jak i sytuację, kiedy uzyskane środki nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb współmałżonka. Przy czym za usprawiedliwione potrzeby należy uznać takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku.

Drugim przypadkiem, który usprawiedliwia wystąpienie o alimenty od byłego małżonka jest roszczenie małżonka niewinnego do drugiego małżonka rozwiedzionego uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia o przyczynianie się w odpowiednim zakresie do zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb, chociażby małżonek niewinny nie był w niedostatku. W tej sytuacji wystarczającą przesłanką uprawniającą do wystąpienia z roszczeniem o alimenty jest pogorszenie sytuacji życiowej w związku z rozwodem. 

Co z ważne z punktu widzenia małżonków wychowujących dzieci, przy ustalaniu świadczeń alimentacyjnych na rzecz byłego małżonka uwzględnia się potrzeby małżonka, a nie rodziny. Przy zasądzaniu świadczeń alimentacyjnych oprócz potrzeb uprawnionego sąd zawsze bada sytuację życiową i możliwości zobowiązanego. 

Obowiązek alimentacyjny w stosunku do byłego małżonka jest ograniczony czasowo. 

Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa oraz po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, jeżeli zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia. Termin pięcioletni nie dotyczy sytuacji jeżeli zobowiązany małżonek został uznany za winnego rozkładu pożycia. Termin pięcioletni może jednak zostać przedłużony przez sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności.

*****

Poczytaj też o:

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Rafał 17 stycznia, 2019 o 13:16

Szanowna Pani Mecenas,

Czy może Pani napisać w którymś z kolejnych artykułów, jaki wpływ na alimenty dla małżonka po rozwodzie ma intercyza między nimi.

Serdecznie Panią pozdrawiam!
Rafał

Odpowiedz

Angelika Czubacka-Pędzisz 21 stycznia, 2019 o 14:33

Dziękuję za to pytanie. Oczywiście opiszę to w kolejnych wpisach.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 2 trackbacki }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: