Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Co dzieje się z kredytem w przypadku rozwodu?

Angelika Czubacka-Pędzisz31 stycznia 2019Komentarze (0)

Małżonkowie decydują się na rozwód. Co wówczas dzieje się ze wspólnie zaciągniętym kredytem?

Odpowiedz jet prosta. Nic.

Często humorystycznie się mówi, że kredyt wiąże bardziej niż więzi małżeńskie i niestety sporo w tym stwierdzeniu prawdy. O ile rozwód i podział majątku może przebiec sprawnie o tyle przejęcie zobowiązań kredytowych wobec banku nie zawsze jest proste i łatwe.

Banki nie mają bowiem żadnego interesu w tym, aby wyzbywać się dobrowolnie jednego z dłużników zobowiązanych do spłaty kredytu.

Osoby, które podejmują decyzję o rozwodzie dobrowolnie dzielą swój majątek albo zdają się na wieloletnie postępowanie przed sądem. Należy jednak pamiętać, iż małżonkowie dzieląc majątek dzielą jedynie aktywa czyli nieruchomości, ruchomości w tym środki pieniężne. W postępowaniu tym Sąd nie dzieli długów.

Podział majątku nie dotyczy więc wspólnie zaciągniętych zobowiązań. Konsekwencją powyższego jest to, iż dla banku eksmałżonkowie po rozwodzie i po podziale majątku nadal są współkredytobiorcami ( !!!).

Rozwód oraz podział wspólnego majątku nie wywiera żadnych skutków w odniesieniu do umowy kredytu. Ta obowiązuje w takim samym kształcie jak przed rozwodem/ podziałem majątku. Byli małżonkowie pozostają wobec banku- dłużnikami solidarnymi. Bez względu na to kto mieszka w mieszkaniu lub korzysta z rzeczy wziętej na kredyt oboje eksmałżonkowie są zobowiązani do spłaty całości kredytu a bank może żądać tego długu od obojga łącznie bądź od każdego z nich z osobna.  W sposób odmienny sytuację eksmałżonków mogą regulować wyłącznie, pozostające rzadkością, postanowienia umowne zawarte w umowie kredytu.

W związku z powyższym w postępowaniu sądowym o podział majątku, Sąd ustala wartość rynkową nieruchomości/ ruchomości. Na tą wartość nie ma wpływu wysokość obciążeń kredytowych.

Orzekając o podziale majątku, nikt ( także Sąd) nie ma wiedzy o tym, kto i w jakich proporcjach będzie dokonywał w przyszłości spłat kredytu. Przyznanie w podziale składnika majątku ( np. mieszkania) jednemu z eksmałżonków nie zwalnia drugiego małżonka z zobowiązań wobec baku, który ciągle może ich dochodzić od każdego z osobna lub od obu osób łącznie. Może więc dojść do patologicznej sytuacji, w której bank sięgnie do kieszeni małżonka, który w mieszkaniu nie zamieszkuje.

Powyższe znajduje potwierdzenie w ugruntowanej linii orzeczniczej- por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2017 r. sygn. akt: I CSK 54/16. 

Jakie jest rozwiązanie z tej patowej sytuacji?

Umowne przejęcie długu pomiędzy eksmałżonkami poparte zgodą banku. W efekcie powyższego jest podpisywany aneks do umowy kredytowej.

Co w sytuacji gdy małżonek po podziale majątku dokonywał spłat kredytu nie zamieszkując w mieszkaniu lub nie korzystając z ruchomości?

Ma on regres do eksmałżonka. Jednakże musi dochodzić zwrotu należności w odrębnym postępowaniu sądowym.

Reasumując w przypadku wspólnego kredytu Sąd przy podziale majątku bierze pod uwagę wartość rynkową nieruchomości bez obciążenia hipotecznego. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem w tego typu sprawach jest przejęcie kredytu przez jednego z eksmałżonków.

Przed rozpoczęciem całej procedury rekomenduję wizytę w banku udzielającym kredytu celem ustalenia procedury oraz czasu potrzebnego na sfinalizowanie przejęcia długu i podpisania aneksu do umowy kredytowej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: