Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Nie zawsze alkoholik dostanie mniej przy podziale majątku wspólnego.

Angelika Czubacka-Pędzisz15 marca 2019Komentarze (1)

Podział majątku wspólnego to temat rzeka dlatego wracam i będę zapewne do niego jeszcze wracała niejednokrotnie. Moim Klientom powtarzam do znudzenia, że każda sprawa o podział majątku wspólnego jest niezwykle indywidualna i nie można podchodzić do niej szablonowo.

O sposobie i zasadach podziału majątku decyduje bowiem, oprócz indywidualnego spojrzenia na sprawę przez sędziego, wiele okoliczności tkj. to co wchodzi w skład majątku wspólnego, sposób powstania tego majątku, nakład pracy i wysiłek włożony przez każdego z małżonków w powiększanie dorobku a także zachowanie małżonka w trakcie trwania małżeństwa i wspólności majątkowej o ile miały one istotny wpływ na tenże majątek wspólny.

Z uwagi na złożoność i wielowątkowość problematyki podziału majątku wspólnego linia orzecznicza z każdym rokiem wzbogaca się o nowe sentencje, które w sposób różnorodny odnoszą się do niekiedy bardzo zbliżonych problemów.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, iż we wcześniejszym wpisie odnosiłam się już do problematyki winy i możliwości jej wpływu na podział majątku wspólnego śpieszę z informacją, iż w lutym 2019 r. Sąd Najwyższy wydał nowy wyrok rozstrzygając, że mąż alkoholik w wyniku podziału majątku wspólnego po rozwodzie nie powinien zostać pokrzywdzony i powinien uzyskać 50% udziałów w tymże majątku, o ile jego nałóg i zachowanie nie wpłynęło istotnie na powstanie i rozmiar majątku wspólnego.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na fakt, iż w sprawie o podział majątku ważne nie jest uzależnienie jednego z małżonków od alkoholu ale to jak kształtowały się zarobki obojga małżonków w trakcie małżeństwa, jaki wysiłek włożyli w powiększanie tegoż majątku oraz to czy nałóg, o ile wystąpił, wpływał na uszczuplanie tegoż majątku.

Sąd Najwyższy podkreślił także, iż ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym może uzasadniać jedynie istotna i wyraźna różnica wkładów i zachowań współmałżonków. 

Czekam na pełne uzasadnienie wyroku wydanego przez Sąd Najwyższy w sprawie za sygn. akt: V CSK 565/17. 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: