Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Czy wina za rozwód ma wpływ na podział majątku wspólnego?

Angelika Czubacka-Pędzisz18 stycznia 2019Komentarze (1)

Jedną z zasad prawa rodzinnego jest zasada równouprawnienia małżonków. Ma ona swoje odniesienie nie tylko do wspólnego życia i wychowania dzieci ale także do sfery majątkowej. 

Jednym z ustrojów majątkowych małżeńskich jest ustrój wspólności majątkowej. Jest to w obecnych czasach najpopularniejszy ustrój majątkowy. Powstaje on z chwilą zawarcia związku małżeńskiego o ile małżonkowie nie podpisali intercyzy.

W prawidłowo funkcjonującym małżeństwie równe prawa małżonków realizują się także w sferze majątkowej, a ich wyrazem jest zasada równości udziałów w majątku wspólnym.

Zasada ta pozostaje aktualna bez względu na to, czy w konkretnym małżeństwie oboje małżonkowie pracują, uzyskując dochody zwiększające wartość majątku wspólnego, czy też w ramach podziału obowiązków, jedno z małżonków bierze na siebie ciężar utrzymania rodziny- zarabiania pieniędzy, a drugie wykonuje czynności związane z wychowaniem dzieci lub prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Wyodrębnione udziały w majątku wspólnym małżonków powstają z chwilą orzeczenia rozwodu, zawarcia umowy wprowadzającej rozdzielność majątkową, orzeczenia separacji lub orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej małżeńskiej między małżonkami. 

Jak dokonywać podziału tych udziałów jest to temat na oddzielny wpis. Jednak bardzo często małżonkowie kierują zapytania czy wina za rozpad małżeństwa a szczególnie zdrada ma jakikolwiek wpływ na podział majątku wspólnego. 

Co do zasady nie. Jednak od każdej zasady są wyjątki. 

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie przez Sąd udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do jego powstania. Należy pamiętać, iż przy ocenie stopnia przyczynienia się Sąd uwzględnia  zawsze nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i pracę włożoną w utrzymanie wspólnego gospodarstwa domowego.

Jest więc możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym gdy łącznie spełnione są dwa warunki:.

  • istnienie ważnych powodów,
  • przyczynienie się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

Poprzez „ważne powody” w orzecznictwie definiuje się takie zdarzenia, które z punktu widzenia zasad współżycia społecznego przemawiają za nieprzyznaniem jednemu z małżonków korzyści z majątku wspólnego w takim zakresie, w jakim nie przyczynił się on do powstania tego majątku. Przy ocenie „ważnych powodów” należy mieć zawsze na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny (postanowienie SN z dnia 5.10.1974 r.., sygn. akt III CRN 190/74).

Do ważnych powodów w orzecznictwie zalicza się: 

  • hazard,
  • hulaszczy tryb życia,
  • trwonienie majątku,
  • nałogi o ile miały wpływ na trwonienie lub powiększanie majątku wspólnego.

Reasumując wina orzeczona w wyroku rozwodowym powinna wpłynąć na podział majątku wspólnego, gdy była orzeczona z powodów mających wpływ na majątek wspólny małżonków.

*****

Poczytaj też o:

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: