Angelika Czubacka-Pędzisz

radca prawny

Absolwentka UMCS w Lublinie, wykładowca w ramach szkoleń dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa nieruchomości. Ekspert internetowego wydania Gazety Wyborczej i Gazety Finansowej. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz prawie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych. Z powodzeniem reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych. Skuteczny mediator.
[Więcej >>>]

Kontakt z prawnikiem

Przed czym uchroni mnie intercyza?

Angelika Czubacka-Pędzisz18 stycznia 2019Komentarze (0)

Czym jest intercyza? Bardzo często to pojęcie pojawia się w filmach ale i coraz częściej w rzeczywistości. Dominującym ustrojem majątkowym małżeńskim w Polsce jest ciągle wspólność majątkowa. Jednakże w ostatnich latach odnotowuje się wzrost zainteresowania umową majątkową małżeńską wprowadzająca rozdzielność majątkową- intercyzą. 

Umowę taką można zawrzeć przed zawarciem małżeństwa lub w trakcie jego trwania. 

Dla swej ważności umowa ta wymaga formy aktu notarialnego. W sytuacji gdy strony podpiszą taką umowę przed zawarciem małżeństwa, sytuacja jest dość prosta i oczywista. Nie posiadają majątku wspólnego a cały ich dorobek stanowi majątek osobisty. 

W sytuacji, w której małżonkowie decydują się podpisać taką umowę w trakcie trwania małżeństwa mamy do czynienia z dwoma rodzajami majątków. Z majątkiem wspólnym, który powstał do dnia podpisania umowy u notariusza oraz z majątkami odrębnymi, które powstają po tej dacie. 

Intercyza na pewno uchroni każdego z małżonków przed roszczeniami drugiego małżonka na wypadek rozwodu i podziału majątku. Dokument ten jednak nie zawsze wystarcza do obrony przed roszczeniami Fiskusa i wierzycieli współmałżonka. 

Jak więc intercyza ma się do odpowiedzialności za długi?

Świętą zasadą prawa podatkowego jest, zasada iż podatnik odpowiada za zobowiązania podatkowe całym swoim majątkiem, a jeżeli pozostaje on w związku małżeńskim, to odpowiedzialność rozciąga się niestety także na majątek wspólny.   

Intercyza sporządzona w odpowiednim czasie skutecznie chroni majątek osobisty na wypadek długów jednego z małżonków. 

Przed działaniami egzekucyjnymi chroniony jest wyłącznie majątek osobisty drugiego małżonka. 

Szczególnego omówienia wymaga jednakże sytuacja, w której jeden małżonek prowadzi działalność gospodarczą. 

Fiskus może rozszerzyć odpowiedzialność na współmałżonka nie będącego przedsiębiorcą, jeżeli w okresie, w którym powstało zobowiązanie podatkowe faktycznie współdziałał z małżonkiem przy prowadzeniu firmy i czerpał z tego tytułu korzyści finansowe. 

Wówczas  taki małżonek pomimo intercyzy faktycznie może  odpowiadać całym swoim majątkiem osobistym solidarnie ze współmałżonkiem, jednakże zakres jego odpowiedzialności jest ograniczony jedynie do wysokości uzyskanych korzyści.

*****

Poczytaj też o:

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest PRORADCY Stec-Bielak & Czubacka-Pędzisz Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem angelika.czubacka-pedzisz@proradcy.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: